Objektid

Alates asutamisest kuni käesoleva ajani  OÜ Lonstrong töötab eelkõige AS Narva Elektrijaamad objektidel- Selleks ajaks on enamasti olulised tööd:

 • Eesti Energia Balti ja Eesti Elektrijaama olmeruumide rekonstruktsioon;
 •  Tuhatsehhi juhtpersonali ametiruumide jaoks puhastusrajatiste ruumide rekonstruktsioon;
 • Juhtkilbi nr 3 plokki nr 6 ruumide rekonstruktsioon;
 • Eesti Elektrijaamas haldushoone esiruumi ja ülekäigu galerii rekonstruktsioon;
 • Olmeruumide remont koos  Õlitööstuse raudteejaama garderoobiseadmete vahetamisega;
 • Eesti Elektrijaama peahoone kateli osakonnas 9,6 TAI tsehhi ruumide rekonstruktsioon;
 • Adra murrangute K-4A ja К-4Б lekkide remont kuni Eesti Elektrijaama plokki nr 4 bunkeriteni;
 • Tehnilise klassi remont koos ventilatsiooni paigaldusega olmekorpuses Eesti Elektrijaamas;
 • 2 tõusu pumbla hoone fassaadi remont koos akente raamide ja uste vahetusega Eesti Elektrijaamas;
 • kütesüsteemi ja kütebatareide torustike osaline vahetamine koos tootmisega lõhkumiskorpuses;
 • Balti Elektrijaama peakorpuse 1-3 reahoone katusekate remont ;
 • Eesti Elektrijaama peakorpuse ajutise hoone dušširuumide paigaldus  remonditööpersonali jaoks;
 • AS Argo Electronics ruumide remont;
 • PZ kütetrassi jaskondade vahetamine Eesti Elektrijaamas;
 • Õlitööstuse ettevõte lokomotiivdepoo hoones ruumi remont keevitustööde jaoks Balti Elektrijaamas;
 • Raudbetooni pliitide kate remont ridades «Ж»-«И», 6,4m plokkide nr 9 ja 10 (elektrifiltride vahel) Balti Elektrijaama peahoones;
 • Tuletõrje püstikute ja majandustuletõrje veetorustike vahetamine Balti Elektrijaama Õlitööstuse ettevõte hoones -2 ;
 • Ühiselamu dušširuumide remont aadressil Viru 3;
 • Galerii 5ТП-2 põranda avariilõikude osaline remont ja hüdroisolatsioon osadel 27-37 Balti Elektrijaama Õlitööstuse ettevõtes;
 • Laadimisbunkeri 1ПК-9А seinte osaline vahetamine Eesti Elektrijaama Õlitööstuse ettevõtes;
 • Temperatuuri vuukide remont kohas, kus galerii К-3АБ liitub ülelaadimisgaleriiga nr 1 ja galeriiga  К-3ВГ ülelaadimistornile nr 2 +42m Eesti Elektrijaamas;
 •  Destilleerimisosakonna trepikojas santehnilised tööd Narva Õlitööstuse tehase hoones ;
 •  Narva Õlitööstuse tehases administratiiv-olmehoones 3 korrusel tualettruumis santehnilised tööd;
 • Narva Õlitööstuse tehases destilleerimisosakonna hoones meistriruumide santehnilised tööd tasandil  0,0m и 13,0m;
 • Narva Õlitööstuse tehase hoonete ja ehitiste remondi tagamine ja operatiivhooldus;
 • Narva Õlitööstuse tehase destilleerimisosakonna territooriumil ridades В-Г suunas 1 ja 2 hoone ventillatsiooni rekonstruktsioon;
 • Balti Elektrijaama territooriumil asuva Alstom Estonia AS ladu akente vahetamine;
 • OVK hoone ühekorrulises osas meistriruumide remont Eesti Elektrijaamas;
 •  Insenerivõrkude teenindamine OÜ Maxima kauplustes Ida-Virumaal